ZBIÓR PRAW KONSUMENTA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku energii elektrycznej i paliwa gazowego, URE przygotował dwie wersje Zbioru Praw Konsumenta Energii Elektrycznej i Zbioru Praw Konsumenta Paliw Gazowych:

To lektura przeznaczona dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej i paliwa gazowego.Publikacje zawierają praktyczne informacje dotyczące zarówno praw odbiorców, jak również funkcjonowania rynku oraz sprzedaży i dostawy energii elektrycznej/paliwa gazowego.

CZEGO DOWIEM SIĘ Z DOKUMENTU:

Przed podpisaniem umowy wnikliwie zapoznaj się z jej warunkami. Jeśli umowa zostaje zawarta poza lokalem przedsiębiorcy (zazwyczaj umowy sprzedaży na paliwo gazowe lub energię elektryczną zawierane są w domach odbiorców, a przedsiębiorstwo reprezentowane jest przez przedstawiciela firmy) i jej zapisy po wnikliwej lekturze nie odpowiadają odbiorcy - może ulec rozwiązaniu w ciągu 14 dni. W tym celu informację o odstąpieniu od zawartej umowy należy wysłać pocztą, koniecznie za potwierdzeniem odbioru. Odstąpienia można dokonać także osobiście, w siedzibie przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej
Errata z dnia 23.12.2014
Zbiór praw konsumenta paliw gazowych
Errata z dnia 23.12.2014